(GTViệtᴼᴺᴱ) - Lê Phương Anh (Phanh Lee) sinh ngày 15/12/1990 tại Hà Nội. Cô là một trong số ít Hot girl quyết tâm theo đổi đam mê để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thực sự. Ngày 20/06/2020, Phương Anh chính thức lên xe hoa và tạm dừng diễn xuất để chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Lê Phương Anh - Phanh Lee