Mã bưu chính

Mã bưu điện/bưu chính Việt Nam (63 tỉnh thành)

Mã bưu điện Việt Nam
gtvOne 19/10/2020

Mã bưu điện Việt Nam gồm 5 số và có hiệu lực sử dụng từ ngày 01/01/2018. Theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT của Bộ ...

Mã bưu điện An Giang

Mã bưu điện tỉnh An Giang
gtvOne 19/10/2020

Mã bưu điện An Giang cấu trúc gồm 5 số, đối tượng gắn mã đánh từ 90000 đến 90977. Trong danh bạ Mã Bưu chính Quốc ...

Mã bưu điện Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
gtvOne 19/10/2020

Mã bưu điện Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 5 số, đối tượng được gắn mã đánh từ 78000 đến 78851. Trong danh bạ Mã Bưu ...

Mã bưu điện Bạc Liêu

Mã bưu điện tỉnh Bạc Liêu
gtvOne 19/10/2020

Mã bưu điện Bạc Liêu trong Danh bạ Mã bưu chính Quốc gia là 97, mã gồm 5 số được đánh từ 97000 đến 97754. Đối ...

Mã bưu điện Bắc Kạn

Mã bưu điện tỉnh Bắc Kạn
gtvOne 18/10/2020

Mã bưu điện Bắc Kạn là 23, cấu trúc 5 số theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT. Mã số đánh cho các đối tượng từ 23000 ...

Mã bưu điện Bắc Giang

Mã bưu điện tỉnh Bắc Giang
gtvOne 18/10/2020

Bắc Giang có mã vùng bưu chính 3, mã bưu điện 26 với cấu trúc 5 số từ 26000 đến 26952. Mã bưu điện Bắc Giang có ...

Mã bưu điện Bắc Ninh

Mã bưu điện tỉnh Bắc Ninh
gtvOne 18/10/2020

Mã bưu điện Bắc Ninh là 16, Zip/Postal Code các bưu cục ở 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện được đánh số từ 16000 ...

Mã bưu điện Bến Tre

Mã bưu điện tỉnh Bến Tre
gtvOne 18/10/2020

Bộ mã bưu điện Bến Tre là 86, cấu trúc mã gồm 5 số bắt đầu từ số 86000 đến 86953. Đối tượng gắn mã Zip/Postal ...

Mã bưu điện Bình Dương

Mã bưu điện tỉnh Binh Dương
gtvOne 18/10/2020

Mã Zip, Postal Code bưu điện Bình Dương là 75, cấu trúc mã gồm 5 số được áp dụng từ 01/01/2018 đến nay. Toàn tỉnh ...

Mã bưu điện Bình Định

Mã bưu điện tỉnh Bình Định
gtvOne 18/10/2020

Tỉnh Bình Định có mã bưu điện là 55 và thuộc vùng 6 cùng 7 tỉnh/thành phố khác. Có 315 đối tượng được gắn mã ...